Foto van de bevrijdingsoptocht
meer foto's van deze optocht vind U in de olde fotodoos