Seizoen 2015 - 2016
 

Het bestuur van de vrouwenvereniging Netterden heeft weer een mooi programma voor het nieuwe seizoen 2016 – 2017:
 
15 september 2016: jaarvergadering en bingo
 
20 oktober 2016:  Acupunctuur Voetreflexzones
 
17 november 2016: Sinterklaasavond
 
15 december 2016: kerstviering
 
19 januari  2017: Stichting Hulphond
 
16 februari  2017: Likeuren
 
16 maart 2017: Informatieavond Azora
 
20 april 2017: Workshop Regina's Bakery
 
18 mei 2017: fietstocht


 
Wijzigingen voorbehouden.
 

 
Wij verzoeken u de Contributie € 35,-- voor 15 september over te maken op bankrekeningnr. 326.639.810 t.n.v. vrouwenvereniging Netterden, contante betalingen uiterlijk op 19 septembertijdens de bingoavond. Voor 65 + is de contributie € 30,--